facebook
zaawansowane
< >

 • ›› Regulamin sklepu z odzieżą dziecięcą | dzieckolandia.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Stronami umowy sprzedaży w sklepie internetowym www.dzieckolandia.pl jest: MARKAS S.C. Marcin Łyszczarz & Maria Jaszczyszyn z siedzibą główną: ul. Wiejska 46, 57-420 Wambierzyce gm. Radków, oraz miejscem wykonywania działalności sprzedaży wysyłkowej: ul. Wałuszewska 26Z1/2, 03-005 Warszawa, wpisani do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminy właściwe dla miejsca zamieszkania wspólników Spółki pod numerami: Marcin Łyszczarz - 37032/2010, Maria Jaszczyszyn -  4463/2010, o numerze NIP: 885-162-49-05, REGON: 021193847 zwana dalej Sprzedawcą oraz każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (konsument), lub osoba prawna zwana dalej Klientem.
 2. Sklep internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową poprzez realizowanie zamówień składanych drogą elektroniczną.
 3. Wszystkie podawane na stronie internetowej ceny są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i są cenami detalicznymi.
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT zostanie wystawiona i dołączona na życzenia Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, przy czym cena towaru, który zamówił Klient nie ulega zmianie od dnia złożenia zamówienia przez Klienta do dnia jego realizacji.

II. PREZENTACJA PRODUKTÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ SPRZEDAWCY

 1. Wszystkie produkty oferowane do sprzedaży są nowe.
 2. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów, które znajdują się na stronie Sprzedawcy są chronione prawami autorskimi.
 3. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm oraz marki produktów zostały wykorzystane wyłącznie w celu zaprezentowania oferty, a wszelkie prawa do nich posiadają wyłącznie ich właściciele.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności opisu lub fotografii towaru z rzeczywistością Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, z zastrzeżeniem pkt II.5.
 5. W każdym przypadku, gdy zamówienie nie spełni oczekiwań Klienta, Klient ma prawo w ciągu 14 dni do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn wg. zasad opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu (paragraf VIII).
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Umowa dochodzi do skutku z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 7. Ceny towarów podane na stronie www.dzieckolandia.pl nie zawierają kosztów wysyłki.

III. REJESTRACJA KLIENTA

 1. Klient może dokonać bezpłatnej rejestracji poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sprzedawcy.
 2. Wypełniając formularz, o którym mowa w pkt. III.1 Klient powinien podać w nim rzeczywiste informacje umożliwiające realizację zamówienia. W przypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji, zamówienie może nie zostać zrealizowane poprawnie.
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji transakcji przez Sprzedawcę. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych Klientów. Zgodnie z ww. ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z bazy danych Sprzedawcy (w celu zaprzestania przetwarzania danych, Klient powinien przesłać drogą elektroniczną prośbę o usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych).
 4. Administratorem zbieranych danych osobowych jest firma MARKAS S.C. Marcin Łyszczarz & Maria Jaszczyszyn z siedzibą w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej 46 i zbiór danych osobowych został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod numerem księgi 128596 (nr zgłoszenia 009611/2013). Cel zbieranych danych osobowych to realizacja zamówień składanych w sklepie internetowym, realizacja przesyłek marketingowych drogą elektroniczną tzw. newsletterów.
 5. Klient dokonując rejestracji, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie opisanym powyżej.
 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym, ale nie jest to koniecznym warunkiem złożenia zamówienia.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta odbywa się poprzez stronę internetową www.dzieckolandia.pl.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma informację wysłaną za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w zamówieniu, potwierdzającą treść zamówienia, w tym cenę towaru, termin w jakim przesyłka zostanie nadana do Klienta, wybrany sposób płatności i wysokość kosztów wysyłki.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego, bądź drogą elektroniczną z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia lub danych.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówień następuje wg kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów magazynowych.
 2. Zamówienia realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w ciągu 24 h (nie dotyczy świąt i dni wolnych od pracy):
  a.) od otrzymania potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia e-mailem - przy zamówieniu płatnym przy odbiorze,
  b.) od otrzymania potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia e-mailem oraz zaksięgowaniu należności za zamówiony towar na koncie Spółki - przy zamówieniach płatnych przelewem
  c.) od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 3 dni robocze pod warunkiem pełnej dostępności w magazynie zamówionego towaru oraz poprawności danych Klienta wskazanych w Zamówieniu. W sytuacji, gdy zamówienie nie może być w pełni zrealizowane w powyższym terminie, w tym na skutek np. niedostępności zamówionego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową i może zdecydować o częściowej realizacji zamówienia, wyrazić zgodę na przedłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia lub anulować całość zamówienia. Całkowity termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki plus czas przesyłki właściwy dla firmy ją realizującej (Poczta Polska).
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą realizowane.
 6. Anulowanie zamówienia przez Klienta może nastąpić mailowo lub telefonicznie korzystając z danych teleadresowych Sprzedawcy. Zasady zwrotu zakupionego towaru zostały opisane w paragrafie VIII niniejszego Regulaminu.

VI. PŁATNOŚCI

 1. Za zamówione towary Klient może zapłacić przy odbiorze przesyłki lub przelewem, dokonując wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy:
  mBank: 33 1140 2004 0000 3502 6789 5579
 2. W przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
 3. Koszty przesyłki ponosi Klient według aktualnego cennika Poczty Polskiej. Do wartości zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki uzależnione od sposobu przesyłki i sposobu płatności, jaki wybrał Klient.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 5. Dostępne płatności kartami w naszym sklepie:
 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

VII. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY I PROMOCJE

 1. Klienci mogą korzystać z promocji i bonusów dla stałych Klientów. Szczegółowe warunki promocji i bonusów będą podawane na stronie internetowej Sprzedawcy.

VIII. ZWROT I WYMIANA TOWARU

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a.) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
  b.) dla pozostałych umów c od dnia zawarcia umowy.
  Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa powyżej.
  Jeżeli jednak konsument został poinformowany przez Sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
 2. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy zawartej na odległość można pobrać korzystając z poniższego linka "POBIERZ OŚWIADCZENIE". Towar należy odesłać na adres punktu sprzedaży Sprzedawcy:
  MARKAS S.C. Marcin Łyszczarz & Maria Jaszczyszyn
  PUNKT SPRZEDAŻY
  ul. WAŁUSZEWSKA 26Z1 / 2
  03-005 WARSZAWA

    POBIERZ OŚWIADCZENIE

  Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Zalecane jest jednak skorzystanie z form, które ułatwią stronom zarówno obliczenie terminów na zwrot wzajemnych świadczeń, jak i samo wykazanie faktu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dlatego też zalecamy złożenie takiego oświadczenia pisemnie albo w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:
  a.) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta;
  b.) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa w par. VIII pkt. 5. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 nowej ustawy o prawach konsumenta
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może dokonać zwrotu np. przelewem, jeżeli konsument poprzednio tak właśnie dokonał płatności za Produkt. Konsument obowiązany jest zwrócić Produkt Sprzedawcy. Konsument może odesłać Produkt np. przesyłką pocztową albo kurierską. Zwrot Produktu możliwy jest również osobiście.
 8. Klient ma prawo do wymiany zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Klient proszony jest o dołączenie do przesyłki pisemnej informacji, na jaki towar ma nastąpić wymiana. Wymiana towaru traktowana jest jako zwrot zakupionego towaru i zakup nowego z zaliczeniem dokonanej zapłaty na jego cenę.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru, o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie Sprzedawcy, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub e-mailową, w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
 10. Jeżeli otrzymany towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres Sklepu.
 11. W przypadku reklamacji towaru przez Kupującego można użyć wzoru formularza reklamacji, który można pobrać poniżej.

    POBIERZ DOKUMENT REKLAMACJI
   
 12. W przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy przez Kupującego koszt odesłania i wysłania towaru ponosi Sprzedawca. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy:
  a.) jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami)
  b.) konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów
  c.) w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 13. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty.
 14. Każdorazowo w przypadku zamiaru zwrotu, wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedawcą w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a.) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b.) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c.) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d.) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e.) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f.) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g.) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h.) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  i.) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j.) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k.) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l.) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m.) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  Powyższe wyjątki mają zastosowania niezależnie od tego, czy zostały one wpisane do regulaminu sklepu internetowego.

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.dzieckolandia.pl

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem Serwisu www.dzieckolandia.pl jest firma MARKAS S.C. Marcin Łyszczarz & Maria Jaszczyszyn z siedzibą w Wambierzycach przy ul. Wiejskiej 46.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a.) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b.) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),
  c.) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Webio Grzegorz Wołoszyn, funkcjonującego pod adresem www.webio.pl.

INFORMACJE O FORMULARZACH

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi - w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a.) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  b.) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  c.) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

LOGI SERWERA

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a.) czas nadejścia zapytania,
  b.) czas wysłania odpowiedzi,
  c.) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d.) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e.) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f.) informacje o przeglądarce użytkownika,
  g.) informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES - JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  a.) Internet Explorer
  b.) Chrome
  c.) Safari
  d.) Firefox
  e.) Opera
  f.) Android
  g.) Safari (iOS)
  i.) Blackberry

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Polski.

 

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

MARKAS S.C. Marcin Łyszczarz & Maria Jaszczyszyn
PUNKT SPRZEDAŻY

ul. WAŁUSZEWSKA 26Z1 / 2
03-005 WARSZAWA

 

^
Wszelkie prawa zastrzeżone - Dzieckolandia - 2011 - 2024 Projekt i wykonanie: goshop.pl
Ładowanie...

Ta witryna używa plików cookie.  Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w naszym regulaminie dotyczącym polityki plików cookie.Polityka prywatności

Zamknij